Sukces jest wynikiem właściwej decyzji. (Eurypides)